EMDR

Informacje

Co to jest EMDR?

Metoda rekomendowana przez światową organizację zdrowia ( WHO) , do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) u dzieci, młodzieży, oraz osób dorosłych, a także amerykańskie towarzystwo psychiatryczne .

METODA

Metoda naukowa oparta na dowodach. EMDR to terapia dla osób , które przeżyły bolesne traumatyczne doświadczenia i borykają się z ich psychicznymi konsekwencjami. Takie doświadczenia ze względu na poziom stresu , które powodują, mogą prowadzić do rozregulowania układu nerwowego i trudności z kontrolowaniem emocji . Te reakcje na poziomie emocjonalnym to uczucie bezsilności, smutek , lęk , złość i wstyd. Natomiast na poziomie fizjologicznym bezsenność , drażliwość , pobudzenie, lub przeciwnie apatia, dolegliwości zdrowotne bez wyraźnych przyczyn medycznych.

 

W myśleniu najczęściej brak wiary w siebie , nieufność , negatywny obraz siebie na różnych poziomach.

ZAŁOŻENIA

Terapia EMDR opiera się na założeniu, że objawy traumy powstają w wyniku zablokowania systemu informacji a co za tym idzie nieprzetworzone wspomnienia dotyczących negatywnego wydarzenia. Jeśli jednak takie przetwarzanie zostanie zablokowane w naszej pamięci żywe pozostają emocje, doznania i myśli, które towarzyszyły zdarzeniu . Nie muszą być aktywne cały czas, ale gdy jakieś bieżące wydarzenie poruszy „ wrażliwą strunę” aktywują się i determinują nasze samopoczucie. W wyniku terapii EMDR pozbywamy się niechcianych reakcji , a przeszłe traumy stają się normalnymi wspomnieniami, bez wcześniejszego ładunku emocjonalnego i destrukcyjnego wpływu na teraźniejszość i przyszłość .

NA CZYM POLEGA?

Technicznie metoda polega na przywołaniu bolesnego wspomnienia, wraz z uczuciami i myślami i jednoczesnej , naprzemiennej stymulacji obu półkul mózgowych ( stymulacja bilateralna) najczęściej przez ruch gałek ocznych . W pierwszej fazie terapii pacjent skonfrontuje się z bolesnymi wspomnieniami, ale zostaje do tego bezpiecznie przygotowany poprzez uczenie się różnych technik obniżania lęku i napięcia razem z empatycznym terapeutą .

 

EMDR jest ośmiofazowym podejściem terapeutycznym , na który składają się wystandaryzowany protokół leczenia. Poszczególne etapy to fazy terapii.